Colofon

Colofon rechthebbende van deze website

Titia Liese / Bureau Funale / Uitgeverij Funale

Adres

Laan 56
8071 JB  Nunspeet

Telefoon

06- 53 76 58 43

Web

verlaatverdriet.nu

Alle KvK, BTW, bank gegevens etc. zijn verwijderd in verband met mogelijke identiteitsfraude. Gegevens zijn te allen tijde opvraagbaar bij Bureau Funale.

Auteur

Teksten website: Titia Liese

Copyright

Titia Liese © 2018

Teksten op deze site van de hand van Titia Liese, mogen worden gebruikt – mits in zijn geheel en ongewijzigd en met bronvermelding Titia Liese en verlaatverdriet.nu

Teksten op deze site van de hand van derden mogen op geen enkele wijze zonder schriftelijke toestemming Titia Liese / Bureau Funale worden gebruikt.

Bronnen


Nikè

  • Titia Liese: ‘Al zo lang ik me kan herinneren speelt het grote beeld van de Griekse godin van de overwinning Nikè – de Nikè van Samotrake – een rol in mijn leven. Ik houd van deze enorme vleugelvrouw, die tegelijkertijd kracht, en doelgerichtheid en lichtvoetigheid in de wereld zet. Deze Nikè is de inspiratiebron voor het logo van Verlaat Verdriet: verwerken & helen ®.’ 

WEBADVIEZEN EN -BOUW

www.adviesenzo.nl
Juliette, dank je voor je niet aflatende inzet op het gebied van veiligheid van de site en de bescherming van het onvervreemdbaar recht op privacy van alle bezoekers en gebruikers .
Je fabelachtige kennis van web-zaken.
Je klantvriendelijke adviezen.
Je geduld.
Je toewijding.
En je deskundige Verlaat Verdriet-feedback.

Zonder jou had deze site niet kunnen zijn zoals hij is: AVG/GDPR-proof allang voor de letter van de Europese wet van 25 mei 2018.

Citaten

  • Mijn dagen met Morrie, Anthos
  • Lilian Rubin: Verweven levens, Ambo

Do orphans rule the world

Een opvallend groot aantal filosofen, kunstenaars, wetenschappers en staatslieden, van wie een groot aantal hun stempel hebben gedrukt op breukvlakken en kantelmomenten in de geschiedenis, verloren in hun jeugd een ouder door overlijden.