Disclaimer

Hoewel de informatie op deze site voortdurend zo nauwkeurig en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen en/of onjuistheden op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Bureau Funale stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen, nochtans is deze niet aansprakelijk voor informatie of berichten die door gebruikers van de website verspreid worden.

Hoewel Bureau Funale uiterst selectief is ten aanzien van sites waarnaar verwezen wordt, staat deze niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Voor sites van praktijken en bedrijven met welke Bureau Funale geen connecties onderhoudt, maar die evenwel verwijzen naar deze site, aanvaardt Bureau Funale geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Privacy statement

Voor Bureau Funale is een zorgvuldige omgang met gegevens van gebruikers van de website, elektronische nieuwsbrief en andere diensten van Bureau Funale Diensten en Uitgeverij van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Bureau Funale zich aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt.

Copyright

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software of informatie in andere vorm, komen toe aan de eigenaar.

Colofon

GDPR/AVG