Omgaan met Verlaat Verdriet-ers

Kun je iets zeggen over hoe partners en andere nabijstaanden op een goede manier om kunnen gaan met Verlaat Verdriet-ers? wordt regelmatig aan me gevraagd.

In Tips voor mensen in je omgeving in het Verlaat Verdriet (Ver)Werkboek (Hoofdstuk 18, Tips voor mensen in je omgeving, blz 181-193) vind je veel bruikbare tips die helpend zijn bij de omgang met Verlaat Verdriet-ers

↑ Terug naar Veelgestelde Vragen