Wat kunnen familie opstellingen me brengen in verband met Verlaat Verdriet?

Als je jong een ouder hebt verloren, kan het helend voor je zijn om weer contact te maken met de oorspronkelijke plek die je in je gezin van herkomst had. De kans is namelijk groot dat de plek die je als kind had, als gevolg van het verlies van je ouder onduidelijk is geworden of zelfs totaal veranderde. Bijvoorbeeld omdat je de rol van je moeder op je moest nemen of omdat je ‘de man in huis werd’. Dan kreeg je verantwoordelijkheden op je schouders geschoven, die niet bij je kind-zijn pasten. Deze ingrijpende veranderingen brachten verstoringen teweeg, die je sindsdien met je mee draagt in alle relaties die je in je verdere leven bent aangegaan. Als je met deze verstoringen in een familie opstelling aan het werk gaat, creëer je innerlijke ruimte, waardoor zich wezenlijke veranderingen kunnen voltrekken. Als representant raak je in een opstelling altijd aan je eigen thema’s, waardoor een familie opstelling ook voor representanten helend werkt. Met name in een familieopstelling waarin verlaat verdriet het gezamenlijke thema is, kunnen zich niet alleen bij jou, maar ook bij de andere aanwezigen, diepgaande veranderingen voltrekken, zowel tijdens de opstelling maar ook in de tijd daarna.

 

↑ Terug naar Veelgestelde Vragen