Berichtnavigatie

Pagina 1 van 712345...Laatste (7) »

Ervaringsgebaseerde kennis

Kennis die is gebaseerd op eigen ervaring Kennis die is gebaseerd op ervaringen van ervaringsgenoten Kennis die is gebaseerd op empirie

Geforceerde breuk

Breuk in de hechting met je ouder als gevolg van haar/zijn overlijden

Overgebleven ouder

De ouder die overbleef na het overlijden van jouw ouder (die haar/zijn partner was).

Secundaire cultuurbreuk

Stapeling van verlies van de oorspronkelijke gezinscultuur na de komst van een nieuwe partner van de overgebleven ouder

Primaire cultuurbreuk

Verlies van de oorspronkelijke gezinscultuur als gevolg van het overlijden van je ouder

Berichtnavigatie

Pagina 1 van 712345...Laatste (7) »