Nieuwsbrief

24 mei 2018
Bureau Funale hanteert, reeds sinds de oprichting, strikte policy ten aanzien van veiligheid en privacy van personen. Daar waar mogelijk een enkele aanpassing alsnog noodzakelijk is om aan de wettelijke eisen GDPR/AGV te voldoen, werken we aan deze aanpassingen.

Privacyverklaring in verband met de Nieuwsbrief van Bureau Funale

  • Aanmelding voor de Nieuwsbrief verloopt altijd via double opt-in. Dat betekent dat je altijd een extra bevestiging geeft voor je aanmelding om de gratis nieuwsbrief te ontvangen.
  • Adresgegevens die je hebt verstrekt om de nieuwsbrief te ontvangen worden lokaal opgeslagen (dus binnen NL).
  • Adresgegevens die je hebt verstrekt om de nieuwsbrief te ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor verzending van de nieuwsbrief.
  • Adresgegevens worden door Bureau Funale nooit doorgegeven aan derde partijen, dan na schriftelijke toestemming door betreffende personen.
  • Afmelden voor de Nieuwsbrief staat op een gemakkelijk vindbare plaats in de nieuwsbrief.
  • Voor Recht op vergeten verwijs ik je graag naar de Privacyverklaring van Bureau Funale.
  • Lees meer over de wijze waarop Bureau Funale omgaat met jouw recht op privacy in de Privacyverklaring van Bureau Funale.

Gratis E-Nieuwsbrief

De gratis E-nieuwsbrief van Bureau Funale Verlaat Verdriet Nieuws geeft nieuws door omtrent Verlaat Verdriet en Verlaat Verdriet-activiteiten van Bureau Funale, zoals de basisworkshops Verlaat Verdriet en Dubbel Ouderverlies, trainingen zoals de jaartraining De kunst van het verbinden, cursussen, zoals de eendaagse introductiedag De kunst van het veranderen en lezingen, zoals Gat in m’n ziel en het Verlaat Verdriet-symposium.
Actueel nieuws op Nieuws en op mijn Facebookpagina van de Verlaat Verdriet Community.
Data van activiteiten in Agenda

Heb je Verlaat Verdriet-gerelateerd nieuws dat je graag via de nieuwsbrief Verlaat Verdriet Nieuws wilt doorgeven?
Neem dan contact op met Titia Liese via het Contactformulier *.

Ontvang de nieuwsbrief


* De redactie van de Verlaat Verdriet Nieuws behoudt zich het recht voor berichten niet te plaatsen of in te korten.