Remember me when I’m gone project

www.remembermewhenimgone.org

Bestaansrecht

Als gevolg van het vroege verlies van hun ouder(s) hebben veel Verlaat Verdriet-ers een aantal specifieke kenmerken ontwikkeld. Zoals een basaal gebrek aan zelfvertrouwen, geen ruimte in kunnen nemen, angst voor de toekomst, gevoelens van afgescheidenheid en het gevoel geen deelnemer te zijn aan het leven. Deze kenmerken zijn eigenlijk altijd terug te voeren op diepgaande, basale twijfels aan het eigen bestaansrecht.

Hield je van me?
Zou je een beetje trots op me zijn?
Doe ik het een beetje goed in je ogen?
Lijk ik een beetje op je?
zijn vragen die veel Verlaat Verdriet-ers in zichzelf voelen.

Herinneringsboekje

Gebaseerd op de eigen verlieservaring in hun kindertijd en geïnspireerd door het bestaan van het fenomeen Herinneringsboek  namen Juliette Reinders Folmer en Titia Liese het initiatief tot het concept-herinneringsboekje Remember me when I’m gone. Remember me when I’m gone groeide, dank zij de grote inzet van Juliette, uit tot het wereldwijde web-project www.remembermewhenimgone.org . Het boekje werd in meer dan honderd talen vertaald, en geschikt gemaakt voor het web. Over de hele wereld kunnen mensen in hun eigen taal en letterschrift, dit conceptboekje voor gebruik  gratis downloaden.

Op deze manier kunnen, overal over de wereld, ouders – die weten dat ze zullen sterven terwijl hun kinderen nog jong zijn – hun kinderen helpen zich gedurende hun hele leven verbonden te voelen met de ouder die ze te jong verloren en zo hun bestaansrecht te kunnen ontlenen aan de plaats die ze innemen in de familielijn.

‘Wie was je eigenlijk als mens?’
‘Wat hield jou bezig in het leven?’
‘Waar leefde jij voor?’
‘Wat vond jij belangrijk?’
‘Welke gedachten had over het leven?’
‘Welke gedachten had jij over de dood?’
zijn vragen die een overleden ouder in het heden niet meer kan beantwoorden. Antwoorden op deze vragen kun je als ouder echter wel aan je kind doorgeven.

Weet dat je als ouder je kind een waardevol kleinood voor haar/zijn verdere leven meegeeft met een eigenhandig vervaardigd herinneringsdocument.

Particulieren en organisaties

Zowel particulieren als organisaties als verpleeghuizen, ziekenhuizen, hospices enzovoort kunnen gebruik maken van dit concept-herinneringsboekje door het gratis te downloaden. Leest u deze website (verlaatverdriet.nu) nog eens aandachtig door en u begrijpt waarom het nalaten van een herinneringsdocument aan je kind zo belangrijk is.

Inspiratie

Voor lezingen, trainingen en workshops over het gebruik van Remembermewhenimgone neemt u contact op met Juliette Reinders Folmer.

Oproep

Beheerst u een taal waarin het concept-herinneringsboekje nog niet is vertaald en wilt u uw bijdrage leveren aan dit project? Neem dan via www.remembermewhenimgone.org conact op met de initiatiefnemers van dit project.

Downloaden

remembermewhenimgone.org