Relaties

Verlaat Verdriet-ers voelen zich vaak anders dan andere mensen. De ruptuur van de vroege dood van hun ouder heeft hen – in veel gevallen ernstig – beschadigd.
Ze zijn altijd waakzaam. Hyper-alert.
Hebben moeite met relaties. Voelen zich snel afgewezen. Zijn overgevoelig voor kritiek. Voelen zich snel buitengesloten. Overal verantwoordelijk voor. Maar hebben er tegelijkertijd vaak moeite mee op een volwassen manier verantwoordelijkheid te nemen voor een ontstane situatie.
Vinden zichzelf onbelangrijk. Hebben tal van zelfondermijnende overtuigingen ontwikkeld.
Kunnen slecht keuzes maken en beslissingen nemen.
Ze kunnen vaak niet op een volwassen manier grenzen stellen en voor zichzelf opkomen.
Ongemakkelijke kwesties kunnen ze maar moeilijk bespreekbaar maken. Conflicten gaan ze liever uit de weg.

Omgaan met andere mensen

Veel Verlaat Verdriet-ers hebben een ingewikkelde, een slechte of een verbroken relatie met hun overgebleven ouder. En – waar van toepassing – met de nieuwe partner van hun overgebleven ouder.
De levenslange invloed van de vroege dood van een ouder laat zich, in veel gevallen, ook gelden in de relaties met zussen en broers. Halfzussen en halfbroers. Stiefzussen en stiefbroers. Vriendinnen en vrienden. Collega’s op het werk.

Zodra ze zich onveilig voelen trekken Verlaat Verdriet-ers zich terug op hun eilandje. Bouwen een muurtje om zich heen. Verbreken de verbinding. Of reageren juist vijandig.
Veel van hen hebben geen idee van het effect dat hun manier van handelen heeft op andere mensen.
Een manier van zijn die voor veel Verlaat Verdriet-ers even onbedoelde als verstrekkende gevolgen kan hebben voor het omgaan met andere mensen in hun leven.

Meer lezen op deze site

Verwerken & helen

HULP

Lezen