CrossTime

Verbinden met het verleden, helen in het heden, werken aan de toekomst. Leven.

De factor tijd

Mensen met wie ik in de afgelopen jaren samen heb gewerkt – hetzij als deelnemer, hetzij als collega – weten dat ik me geruime tijd bezig heb gehouden met de rol die de factor tijd speelt bij Verlaat Verdriet en verlate rouw.

De lineaire tijd

Mijns inziens één van de meest invloedrijke tijdsfactoren is het feit dat wij, westerse mensen – of misschien beter gezegd: mensen in de geïndustrialiseerde wereld –  leven met de lineaire tijd: de mechanische klokkentijd. Wij zijn zo gewend te denken dat tijd een lineair proces is van verleden naar heden naar toekomst, dat we er eigenlijk nooit bij stil (!) staan dat lineaire tijd geen tijd is, maar niet meer en niet minder dan een opvatting van tijd. Een kunstmatige – rationele – tijd, die een cultuur heeft voorgebracht van mensen die overtuigd zijn van vooruitgang en maakbaarheid. Een cultuur waarin je verliezen en andere levensveranderende ervaringen achter je laat. Een cultuur van verwerken.

De circulaire tijd

Evenmin staan we er bij stil dat er over de hele wereld miljoenen en miljoenen mensen helemaal niet met de lineaire tijd leven, maar met de circulaire tijd. De circulaire tijd van agrarische samenlevingen, met de natuurlijke cyclus van altijd terugkerende seizoenen. Gevoelstijd, zou je kunnen zeggen. Tijd die wonden heelt, in een cultuur waarin ervaringen worden meegenomen in het leven. Een cultuur van helen.

CrossTime

CrossTime is het moment waarop verleden en heden (even) samen lijken te vallen. In het westen, en dus ook in Nederland, leven we in de bijzondere omstandigheid dat we gebruik kunnen maken van het beste uit deze twee tijdwerelden: de wereld die verwerkt – de wereld van worden – en de wereld die heelt – de wereld van zijn.
CrossTime geeft het beste uit deze twee werelden weer: dat wat de wereld van de lineaire tijd ons te bieden heeft en dat wat de wereld van de circulaire tijd ons biedt, namelijk:

 • Tijd voor tijd
 • Tijd voor tijdloosheid
 • Tijd voor rust
 • Tijd voor ruimte
 • Tijd voor aandacht
 • Tijd voor inspiratie
 • Tijd voor LIEFDE
 • Tijd voor verwerken
 • Tijd voor helen
 • Tijd voor worden
 • Tijd voor zijn

CrossTime biedt je gelegenheid

 • Te onderzoeken wat de vroege dood van je ouder NU voor je betekent
 • Te onderzoeken welke gebeurtenissen voor, tijdens en na de vroege dood van je ouder je leven ingrijpend hebben veranderd
 • De gebeurtenissen uit je verleden die betrekking hebben op de vroege dood van je ouder een plaats te geven in je leven van NU
 • Te leren van het verleden
 • Te leren je weer te verbinden
 • Te leren weer vertrouwen te hebben
 • Verder te gaan met je leven naar de toekomst
 • Je hebt verwerkt wat verwerkt moest worden en geheeld wat om heling vroeg

Meer lezen op deze site

De lineaire en circulaire tijd

Tijdsfactoren