Trauma en ruptuur

Hart
Wordt gesloten
Laat niemand toe
Bouw een muurtje op
Weg

Innerlijke wond

Een diep ingrijpende en levensveranderende gebeurtenis wordt vaak een traumatische ervaring genoemd, een gebeurtenis die een innerlijke wond tot gevolg heeft. Trauma is een woord uit de geneeskunde en betekent wond. In de eerste jaren van mijn eigen verlate rouwproces betekende het gebruik van het woord trauma voor mij vooral erkenning. Ik had iets meegemaakt – de vroege dood van mijn moeder – en dat heette trauma en dat was erkend heel erg.

Breuk

Zelf geef ik tegenwoordig bij Verlaat Verdriet de voorkeur aan het gebruik van het woord ruptuur. Evenals trauma is ruptuur een begrip uit de geneeskunde. Ruptuur betekent breuk of scheur. Op het moment dat ik het woord ruptuur tegenkwam wist ik meteen: dit woord past voor mijn gevoel meer bij het vroege verlies van mijn moeder dan het woord trauma.
Vervolgens heb ik jaren en jaren gekeken en geluisterd of mijn gevoel over mijn eigen ervaring ook voor andere Verlaat Verdriet-ers op ging. En dat blijkt het geval te zijn. ‘Wat je zegt klopt tot op de nano-millimeter precies’, zo benoemde een van de deelnemers van de workshop Verlaat Verdriet onlangs mijn bevindingen.

Onomkeerbare breuk

Trauma: misschien. Traumatische ervaring: ja. Maar wezenlijker voor Verlaat Verdriet is de aard van de onomkeerbare breuk die ons te vroeg heeft afgesneden van onze ouder(s). De ruptuur die ervoor heeft gezorgd dat we een wezenlijk deel van onze ziel verloren lijken te hebben – ook wel zielsverlies genoemd. De breuk die gevoelens van afgescheiden zijn en (innerlijke) onveiligheid met zich mee bracht waar we ons tegen hebben moeten beschermen. En waar we ons tegen blijven beschermen, zolang we de oorzaak niet durven te erkennen van dit afgescheiden zijn: het vroege verlies van onze ouder(s).

Schaduwleven

Volwassenen die in hun jeugd de ruptuur hebben meegemaakt van het onomkeerbare verlies hun ouder(s) hebben vaak het gevoel als het ware aan de overkant van zichzelf terecht te zijn gekomen. Ze ervaren hun leven als een schaduwleven en niet zelden als een verloren leven.
Wellicht betreft dit ook jou.

Paradox

Veel Verlaat Verdriet-ers hebben de neiging hun gevoel van bestaansrecht te ontlenen aan geven. Anderszijds hebben veel Verlaat Verdriet-ers een muurtje om zich heen gebouwd, waardoor ze niet (onbevangen) kunnen ontvangen. Altijd geven en niet kunnen ontvangen put je uit op den duur. De paradox van geven en ontvangen krijgt een andere dynamiek in je leven als je je bewust wordt dat deze paradox mogelijk ook in jou aanwezig is.

In het licht zetten

Verlaat Verdriet in het licht zetten door er tijd, aandacht en liefde aan te geven helpt je de ruptuur te helen, je leven te herwaarderen en jezelf weer in het licht te zetten.

Verwerken & helen

Hulp

Lezen