Gevoel en verstand

Angst
En liefde
Niet in balans
Laat liefde weer stromen
Energie

Verstand

Op het moment van het (plotselinge) verlies van je ouder(s) heb je een abrupte scheiding aangebracht tussen j verstand en je gevoel. Op het niveau van je verstand red je je heel goed. Je kunt vertellen wat er met je aan de hand is. Maar op niveau van je gevoel is er leegte die door veel Verlaat Verdriet-ers wordt benoemd als ‘zwart gat’. Ervaringen zijn als het ware in je hoofd gaan zitten en hebben daar hun eigen verhaal gemaakt. Het verhaal van jouw leven.

Gevoel

Op gevoelsniveau – met gevoelsniveau wordt op deze plaats bedoeld levensgevoel / levensstroom / levensenergie – kan zich echter een ernstige blokkade voordoen. Juist die blokkade zorgt ervoor dat emoties – en met emoties wordt op deze plaats bedoeld het uiten van gevoelens zoals verdriet, pijn, boosheid, jaloezie, wanhoop, machteloosheid, maar ook angst – niet meer op een gezonde manier kunnen stromen. Die stromen zijn gestold geraakt in de loop van de jaren. Bevroren. Vaak onder een laag perma-frost terecht gekomen. Met alle gevolgen voor je levenslust.

Gevoelig

De splitsing tussen gevoel en verstand en de blokkades die daarmee samenhangen zijn de bron van problemen zoals je niet in contact voelen met

 • jezelf
 • andere mensen
 • het leven

 

en maken Verlaat Verdriet-ers gevoelig voor:

 • Stress
 • Depressies
 • Controledwang
 • Suïcide-gevoelens
 • Burn-out
 • Chronische vermoeidheid
 • Chronische pijnen
 • Verslavingen
 • Angst- en paniekaanvallen

Een verlaat rouwproces nodigt je uit

 • De betekenis van je functioneren op verstandelijk niveau te onderzoeken en te herwaarderen. Zodat je los kunt laten wat je niet meer nodig hebt;
 • De betekenis van je functioneren op gevoelsniveau te onderzoeken. Je vertrouwen uit te breiden. En te versterken door geduld, aandacht, zachtheid en liefde in je leven toe te laten;
 • De plaats te onderzoeken die je je overleden ouder geeft binnen de levens-/geloofsovertuiging van de volwassene die je nu bent;
 • Gevoel en verstand op elkaar af te stemmen en aan elkaar te verbinden;
 • De kracht te ervaren van momenten waarop je gevoel en verstand samenkomen, waarop je een nieuwe ontdekking doet, een plotseling inzicht ervaart, je ineens weet: eigenlijk is het heel simpel;
 • Momenten voor jezelf te creëren waarop je voelt dat je samenvalt met jezelf en je voelt en weet: ik besta, ik mag er zijn en ik mag zijn die ik ben.

 

Deelnemers aan het woord

“Ik kan praten over de dood van mijn ouders zoals een ander kan vertellen over z’n postzegelverzameling,maar ik heb er nog nooit iets bij gevoeld.”

“De tekeningen en schema’s die Titia maakte tijdens de workshop hebben me laten zien hoe het bij mij zit met gevoel en verstand.”

“Nu begrijp ik waarom ik altijd een beetje of een beetje meer niet aanwezig ben.”

“Er zit een zwart gat in me.”

“Ik snap nu eindelijk hoe het in elkaar steekt.”

Verder lezen op deze site

Verwerken & helen

Hulp

Lezen