De rode draad bij Verlaat Verdriet

Erkennen
Innerlijk besluit
Niet meer vluchten
Ik ga het aan
Keuze

Verwerken en helen

Een verlaat rouwproces is een rouw- en veranderproces met een geheel eigen dynamiek, dat verschillende stadia van bewustwording kent. Stadia die zich afwisselend voor kunnen doen tijdens dit proces.

De rode draad

De rode draad bij Verlaat Verdriet helpt je in je verlate rouwproces je steeds weer bewust te worden van stappen die je hebt gezet en stappen die je nog wilt/moet gaan zetten. De rode draad steekt je een hart onder de riem. ‘Je doet het goed. Zet nog maar een stap.’ Deze handreiking helpt je zichtbaar te maken wat je al hebt gedaan en waar je nu staat. Door je stappen zichtbaar te maken sla je als het ware piketpaaltjes. Deze piketpaaltjes helpen je zichtbaar te maken welke weg je bent gegaan, wat die weg je heeft opgeleverd (ook als dat niet prettig is!) en op welke manier je je weg verder wilt gaan. Ze wijzen je de weg als je het niet meer ziet zitten. En ze helpen je als je het gevoel hebt dat je maar niet verder komt.

Voor stadia van bewustwording geldt geen vaste volgorde. De stadia wisselen elkaar af. Ze komen in veel gevallen gedurende het proces steeds opnieuw terug.
Lees hierover meer: Lineaire en circulaire tijd.

 

Stadia van bewustwording

Je verhaal kunnen vertellen en ervaren dat je gehoord en gezien wordt. Weten dat je begrepen wordt en dat je niet de enige bent die worstelt met Verlaat Verdriet helpt je je last als minder zwaar te ervaren. Zie je wel: je bent niet gek.
Herkennen van je eigen ervaringen voor, tijdens en na het overlijden van je ouder en de invloed die de vroege dood van je ouder nu nog op je leven heeft, bijvoorbeeld aan de hand van het concept dat Titia Liese heeft ontwikkeld: Verlaat Verdriet  verwerken & helen® en/of aan de hand van ervaringsverhalen van andere Verlaat Verdriet-ers.
Verkennen van de gevolgen van jong ouderverlies. Waar gaat Verlaat Verdriet over? In hoeverre zijn de gevolgen van jong ouderverlies op mij van toepassing? Past Verlaat Verdriet bij mij? Gaat dit over mij?
Onderkennen – je realiseren = tot realiteit maken = onder ogen zien – dat de vroege dood van je ouder ook nu nog invloed heeft op jou, op je leven en op de manier waar op je in het leven staat.
Erkennen dat de vroege dood van je ouder nog invloed heeft op je leven van nu, dat gevoelens van boosheid, verdriet, angst en onmacht deel uitmaken van wie je bent geworden en dat ook jij (overlevings)patronen hebt ontwikkeld om je in het leven staande te kunnen houden.

Erkennen dat een verlaat rouwproces bij Verlaat Verdriet een veranderingsproces is dat de nodige tijd, aandacht en geduld van je vraagt.

Accepteren dat je leven is geweest zoals het is geweest, zonder je overleden ouder. De gevolgen van het vroege verlies van je ouder in je leven integreren (ook de mogelijk overblijvende ongemakken).
Herwinnen van je oorspronkelijke kracht. De negatieve aspecten van je overlevingspatronen herwaarderen naar positieve krachten. Je energie inzetten op leven in plaats van op overleven.

Van overleven naar leven stappen.

Handelen vanuit een positief zelfbeeld. Leven. Je bent die je bent geworden, niet alleen dank zij de vroege dood van je ouder maar ook ondanks de vroege dood van je ouder.

Je mag er zijn.
Je mag zijn die je bent.

 

Verwerken & helen

Hulp

Lezen

Een gedachte over “De rode draad bij Verlaat Verdriet

  1. Pingback: Elly's Elfjes | Verlaat Verdriet NU!

Reacties zijn gesloten.