Oplossen

Een stof tot een vloeibaar, homogeen mengsel verenigen
Tot klaarheid brengen
Ontknopen
Optrekken
Pijnlijke ervaringen uit het verleden verwerken en in het heden integreren
Tot een bevredigend einde brengen

 

↑ Terug naar Woordenlijst

Voeg de permalink naar deze pagina toe aan je favorieten.