Overlevingspatronen

Geautomatiseerde mechanismen die je helpen om te overleven en/of problemen te overwinnen
Stramien van overlevingsstrategiëen die je een gevoel van veiligheid bieden

↑ Terug naar Woordenlijst

Voeg de permalink naar deze pagina toe aan je favorieten.