(Auto)biografisch werk

In het heden ligt het verleden, in het verleden ligt de toekomst.

 

Jong ouderverlies

Het vroege verlies van je ouder is –  naar alle waarschijnlijkheid – van grote invloed geweest op je leven na het overlijden van je ouder, en als gevolg daarvan op

 • Je levensloop
 • Je levensverhaal
 • Je identiteit

Biografisch werk is de brug tussen verleden en toekomst die je in het heden bouwt.

Het verlies van een ouder heeft voor veel Verlaat Verdriet-ers, zowel in de tijd van haar/zijn overlijden als in de daarop volgende jaren, een veelheid aan vervolgverliezen en -transities met zich meegebracht. Wellicht betreft dat ook jou. Je levensloop ging een andere kant op dan in de oorspronkelijke lijn van verwachting lag. Je levensverhaal (je biografie) is, mede als gevolg van de stapeling van verliezen en transities, een complex verhaal geworden waar je liever niet naar terug kijkt.

(auto)biografisch werk

(Auto)biografisch Verlaat Verdriet-werk helpt je, onder meer aan de hand van woord en beeld, de puzzelstukjes van je leven bij elkaar te zoeken, de feiten van je leven de plaats te geven waar ze horen en nieuwe verbanden te zien die je – nu vanuit je volwassen perspectief – opnieuw betekenis kan gaan geven.

 • Leer je je gedachten te ordenen;
 • Leer je woorden te geven aan gevoelens, zodat je verhaal completer wordt;
 • Zie je stap voor stap werkelijkheid van je leven onder ogen;
 • Leer je je leven te accepteren zoals het is geweest: zonder je overleden ouder;
 • Breng je je (levens)verhaal dichter bij jezelf;
 • Maak je je verhaal vertelbaar;
 • Leer je meer ruimte in te nemen;
 • Ga je met meer vertrouwen naar je toekomst kijken.

Binnenperspectief

(Auto)biografisch werk is terugblikken met een therapeutische functie, werkend met het binnenperspectief: jij zelf en je biografie.
Een voorbeeld van autobiografisch werk vind je in de Levensloop-site van Titia Liese.
Via het binnenperspectief kun je de overstap maken naar het buitenperspectief.

SYNTHESE

Doel van (auto)-biografisch autobiografisch werk: van je levensverhaal een geordend geheel maken, innerlijke veranderingen op gang brengen, de veranderingen deel van jezelf te laten worden en te verankeren in je leven van nu.

Verwerken & helen

Hulp

Lezen