Lineaire en circulaire tijd

Van je verleden kun je leren, maar dan moet je het wel onder ogen willen zien

De lineaire tijd

Wij – moderne – mensen, levend in de geïndustrialiseerde wereld, zijn zo geïdentificeerd met de lineaire tijd dat wij denken dat dat tijd is. We realiseren ons eigenlijk nooit dat lineaire tijd helemaal geen tijd is, maar dat lineaire tijd niet meer is dan een opvatting van tijd.

Kenmerken van de lineaire tijd onder meer

 • Objectieve tijd
 • Meetbare tijd
 • Kalendertijd
 • Mechanische tijd
 • Bepaalde tijd
 • Rationele tijd
 • Tijd van fasen
 • Klokkentijd
 • ‘Snelle’ tijd
 • Mondiale tijd
 • Tijd van loslaten
 • Geïndividualiseerde tijd

 

De cultuur van de lineaire tijd

 • Is een industriële cultuur
 • Kent verleden, heden en toekomst
 • Is toekomstgericht en vooruitgangsgericht
 • Is doelgericht en resultaatgericht
 • is de cultuur van het individu en de individualiteit
 • is de cultuur van idealen en positief denken
 • Is procesgericht en oplossingsgericht
 • Is de cultuur van de moderniteit
 • Heeft gebroken met tradities
 • Is de cultuur van de open en veranderlijke samenleving
 • Kenmerkt zich door keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid van het individu.

Verwerken

Deze mechanische, rationele, maakbare en toekomstgerichte opvattingen – waarin het denken in tijdseenheden en in fasen die je door moet maken om ze achter je te kunnen laten normaal wordt gevonden – heeft hele eigen opvattingen over rouwen voortgebracht.

Om verlies te verwerken dient het individu toekomstgerichte rouwarbeid te verrichten. In de snelle tijd betekent rouwen verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Je geeft het verlies een plaats in je leven, je laat het verlies achter je en je gaat zo snel mogelijk verder met je leven.

(Zelf)ondermijnende overtuigingen

‘Er in blijven hangen’, ‘gestagneerde rouw’, ‘pathologische rouw’, ‘loser’, ‘slachtoffergedrag’ zijn overtuigingen die voortkomen uit de cultuur van de lineaire, maakbare tijdsopvatting. Een ingrijpend verlies raakt altijd aan de fundamentele eenzaamheid van de moderne mens. Bovenstaande overtuigingen hebben de eigenschap je nog eenzamer te maken dan je je al voelt en kunnen je vertrouwen in een goede afloop van je verlate rouwproces danig ondermijnen.
Realiseer je dat ook jij een kind bent van je eigen tijd en van je eigen cultuur en dat oordelen als ‘er in blijven hangen’ enzovoorts overtuigingen zijn die naar alle waarschijnlijkheid als zelfondermijnende overtuigingen ook in jou aanwezig zijn.

Oplossen

Oplossen in de lineaire tijd: tot een bevredigend einde brengen.

Tip

Schrap uit je woordenboek

 • Rouwverwerken
  • Je verwerkt een verlies. Dat is rouwen. En dat heet rouw.
 • Rouwverwerking
  • Rouwverwerking is procesgericht denken, in plaats van mensgericht.
 • De rouwverwerking
  • De rouwverwerking is rouwen zonder jou, terwijl het om en over jou gaat. Rouwen zonder jou kan niet werken.
 • Onverwerkt jong ouderverlies
  • Kinderen kunnen rouwen om het verlies van hun ouder(s) met de mogelijkheden die ze op dat moment hebben. Ze kunnen geholpen het verdriet om het verlies van een ouder in goede banen te leiden. Wat het verlies in hun leven teweeg heeft gebracht, kunnen ze pas weten als ze volwassen zijn geworden.
  • Onverwerkt jong ouderverlies is een negatieve benadering van Verlaat Verdriet.  Onverwerkt jong ouderverlies verbindt je met falen, in plaats met je kracht.

De circulaire tijd

In dezelfde tijd – vandaag dus – waarin miljoenen en miljoenen mensen op deze wereld leven met de lineaire tijd, leven eveneens miljoenen en miljoenen mensen op diezelfde wereld in de circulaire tijd.

Kenmerken van de circulaire tijd onder meer

 • Cyclische tijd
 • Natuurlijke tijd
 • Onbepaalde tijd
 • ‘Langzame’ tijd
 • Oneindige tijd
 • Gevoelstijd
 • Tijd van perioden
 • Tijd van verbinden
 • Collectieve tijd
 • Subjectieve tijd
 • Relatieve tijd
 • Plaatsgebonden tijd
 • Tijd van zon en maan
 • Tijd van licht en donker

 

De cultuur van de circulaire tijd

 • Is een agrarische cultuur
 • Kent de altijd terugkerende seizoenen
 • Leeft met de tijd van zaaien, ontkiemen, groeien en oogsten
 • Is een cultuur van gemeenschappen
 • Kenmerkt zich door tradities
 • Kenmerkt zich door gesloten en statische samenlevingen
 • Is de cultuur waarin de mens deel is van haar/zijn omgeving
 • Is de cultuur van familiebanden en lotsverbondenheid
 • Kenmerkt zich door ondergeschiktheid van de mens aan het lot

Verbannen worden

Eén van de meest ingrijpende gebeurtenissen in het leven van een mens die leeft in de cultuur van de circulaire tijd is verbannen – uitgestoten – worden uit de gemeenschap. Aanpassen en de tradities volgen is een kwestie van lijfsbehoud. Wie uitgestoten wordt, of zelf uit de gemeenschap stapt, komt alleen te staan en zal in alle opzichten in haar/zijn eigen behoeften moeten voorzien.

Helen

In traditionele samenlevingen die gekarakteriseerd worden door de circulaire tijd met periodiek terugkerende seizoenen, familiebanden en (lots)verbondenheid, betekent rouwen het delen van smart met medemensen in de gemeenschap. Wie een ingrijpend verlies heeft geleden maakt deel uit van een groter geheel: van tradities en van haar/zijn natuurlijke, oorspronkelijke en samenhangende omgeving. In de circulaire tijd heelt de langzame tijd wonden. In onze huidige tijd is steeds meer het besef ontstaan dat helen een belangrijk en substantieel deel uitmaakt van rouwen. Een ruptuur vraagt altijd om heling, tot de wond heeft kunnen helen.

Oplossen

Oplossen in de circulaire tijd: optrekken (zoals mist optrekt).

Tip

Neem op in je woordenboek

 • Gevolgen van jong ouderverlies
  • Gevolgen van jong ouderverlies helpt je op een positieve manier onder ogen te zien welke invloed het vroege verlies van je ouder(s) op jou heeft gehad.
 • Eigenwaarde
  • Leer jezelf waarde toe te kennen.
 • Liefde
  • Verbind je met je overleden ouder en voel de liefde van die verbinding door je heen gaan. Alle liefde die je je overleden ouder biedt, biedt je ook jezelf.
 • Hulp
  • Leer hulp vragen. En als je toch bezig bent: leer hulp aanvaarden.
 • Ruimte
  • Geef jezelf ruimte om aandacht te besteden aan je verlate rouwproces.
 • Geduld
  • Geef jezelf  tijd om het veranderproces dat een verlaat rouwproces ook is deel van jezelf te laten worden. Te laten incarneren.
 • Toewijding
  • Focus op je verlangens in dit proces en ga daar helemaal voor (behalve als je nu denkt: ik moet er zo snel mogelijk vanaf).
 • Aandacht
  • Geef jezelf de ruimte om aandacht te vragen voor en aandacht te geven aan    jezelf.

Meer lezen op deze site

Verwerken & helen

Hulp

Lezen