Lijfwerk

Lao Tse

In oude tijden werd het intellect niet overschat en waren lichaam, ziel en geest harmonisch op elkaar afgestemd. Wie een einde wil maken aan haar/zijn verwarring zal de oude wijsheid ter harte moeten nemen en lichaam, ziel en geest in harmonie moeten brengen.

 • Kies voedsel, kleren en een woonomgeving die in harmonie zijn met uw wezen.
 • Zorg voor voldoende lichaamsbeweging. Laat werk en ontspanning zoveel mogelijk hand in hand gaan.
 • Probeer u zo veelzijdig mogelijk te ontwikkelen.
 • Besef dat ware geestelijke groei pas mogelijk is, als u de problemen die u op uw levenspad tegenkomt eerlijk onder ogen ziet en oplost op een manier die zowel voor uzelf als voor anderen bevredigend is.

Lichaam en geest

De ruptuur van het vroege verlies van een ouder kan van grote invloed zijn op je latere fysieke welzijn. In mijn praktijk kom ik regelmatig mensen tegen met zogenoemde ‘vage klachten’, bij wie het vage niet zit in de ervaring – deze mensen ervaren deze klachten aan den lijve – maar in het feit dat voor deze klachten vaak geen afdoende medische verklaring gevonden wordt.
Je bewust worden van de mogelijke invloed van de ruptuur op je lichamelijke conditie helpt je verder.

Zogenoemde ‘vage klachten’ die ik van veel Verlaat Verdriet-ers te horen krijg:

 • Fybromialgie
 • Hoofdpijnen
 • Lage rugklachten
 • Hoge rugklachten (schouders/nek)
 • Suikerziekte
 • MS
 • ME/CVE
 • Gewrichtspijnen
 • Onverklaarbare fysieke pijnen
 • Klachten van depressie aard.
Goed voor jezelf zorgen

Je hoort het vaak: ‘Zorg goed voor jezelf‘. Voor veel Verlaat Verdriet-ers een lastige opgave. Als je niet weet wie je bent, jezelf weinig of geen waarde toekent en niet weet wat je wilt: hoe kun je dan weten hoe je goed voor jezelf zorgt? De kans bestaat dan dat je je toevlucht zoekt tot koopbare zorg voor jezelf. Je ontwikkelt verslavingen, zoals verslaving aan genotmiddelen en/of koopverslaving. Of je bent controle-verslaafd. Of verslaafd aan relaties. Of aan zorgen voor andere mensen. Dat kan ook. Maar juist verslavingen zijn per slot van rekening altijd contraproductief. Ze helpen je niet verder. Integendeel. Ze werken niet vóór je. Ze werken tegen je.
Goed voor jezelf zorgen is meestal niet te koop. Goed voor jezelf zorgen is zorgen dat je je veilig en beschermd voelt. Goed voor jezelf zorgen is je verbinden met de wereld en de mensen om je heen. Goed voor jezelf zorgen is vertrouwen.
Goed voor jezelf zorgen betekent ook: jezelf met mildheid behandelen. Jezelf met aandacht behandelen. Jezelf met geduld behandelen. Jezelf met liefde behandelen.

Ontvangen

Ook ontvangen is voor veel Verlaat Verdriet-ers een lastige opgave. Geven kunnen de meeste Verlaat Verdriet-ers heel goed. Maar ontvangen…… Voor ontvangen hebben veel van hen zich voor afgesloten. Leren vertrouwen en je verbinden helpen je te leren ontvangen. Lijfwerk waarin je in de eerste plaats de ontvangende partij bent helpt je verder in dit proces.

In beweging komen

Verlaat Verdriet-ers kunnen gemakkelijk overvallen worden door gevoelens van machteloosheid. Je wilt wel handelen, maar je weet niet hoe je dat moet doen. Je voelt je lamgeslagen en niet tot handelen in staat. In een verlaat rouwproces is in beweging komen en uit machteloosheid stappen een belangrijk onderdeel van het proces. Lijfwerk waarin je in de eerste plaats zelf de actieve partij bent helpt je verder in dit proces.

Lijfwerk

Ervaringen van Verlaat Verdriet-ers

Ervaren Verlaat Verdriet-ers – en dan bedoel ik op deze plaats Verlaat Verdriet-ers die hun verlate rouwproces zijn aangegaan en ervaring hebben met diverse vormen van therapie – vertellen me regelmatig over fysieke aspecten van hun proces. Met name de mensen die hun grote Verlaat Verdriet-thema’s hebben verwerkt, zijn zich bewust geworden van de gevolgen die de vroege dood van hun ouder heeft gehad – en vaak nog heeft – voor hun lichamelijk functioneren en daarmee voor hun lichamelijk welzijn.
In mijn praktijk kom ik vooral mensen tegen met positieve verhalen over

 • (Traumaspecifieke) yoga
 • Wandelen/hardlopen
 • Chinese lichaamstherapieën, zoals bijvoorbeeld acupunctuur
 • Diverse vormen van massage
 • Bio-energetica
 • Sensi-cure
 • Cranio-sacraal therapie

Bijnierwerking

Mogelijk bestaat er een connectie tussen jong ouderverlies en de werking van de bijnieren. Lees daarover meer in

Delen

Delen over Verlaat Verdriet-ervaringen met Verlaat Verdriet-ervaringsgenoten kun je op de face-bookpagina van de Lotgenotencontact Verlaat Verdriet.

Verwerken & helen

Lezen

Lao Tse

Alleen door tegen de stroom in te zwemen kom je bij de bron