Kernthema’s en kenmerken

Afsluiten
In jezelf
Niemand mag erbij
Binnen is het veilig
Muur

Anders dan anderen

Veel Verlaat Verdriet-ers hebben – al sinds het overlijden van hun ouder(s) – het gevoel anders te zijn dan andere mensen. Wellicht geldt dit ook voor jou.
Gevoelens van eenzaamheid van toen, gevoelens van eenzaamheid van nu, het diep weggestopte verdriet. Boosheid, schaamte, angsten. Gevoelens van afgescheiden zijn. Gevoelens van machteloosheid over wat er allemaal gebeurde – voor, tijdens en na het overlijden van je ouder(s). Gevoelens die geblokkeerd zijn geraakt. Gestold. Bevroren. Als het ware diep weggestopt onder een laag perma-frost. Geblokkeerde gevoelens die je (nog steeds) verhinderen in contact te zijn met jezelf. Met je medemensen. Met je omgeving. Gestolde gevoelens die in de loop van jaren en jaren steeds nieuwe gevoelens van machteloosheid, van boosheid en van frustratie hebben doen ontstaan, met als gevolg dat je regelmatig boos bent op iedereen en alles, op jezelf en misschien nog wel het meest op het leven.

Kernthema’s van Verlaat Verdriet

 • Het verlies van een ouder in je jeugd is een primordiaal verlies, een verlies van de eerste orde. Dat wil zeggen: evenals het verlies van een kind voor een ouder een verlies van de eerste orde is, is het verlies van een ouder voor een kind een verlies van de eerste orde: een primordiaal verlies;
 • Het verlies van een ouder in je jeugd door overlijden is een irreversibel verlies. Dat wil zeggen: een onomkeerbaar verlies.
 • Het verlies van een ouder in je jeugd veroorzaakt een onomkeerbare breuk, een ruptuur in de hechting met een persoon met wie je als kind op de meest intense en de meest intieme manier verbonden was en van wie je afhankelijk was;
 • Het verlies van een ouder in je jeugd kan een innerlijke ruptuur veroorzaken, een innerlijke kloof;
 • Het verlies van een ouder in je jeugd kan je een levenslang gevoel van afgescheiden zijn – van innerlijke eenzaamheid – bezorgen. Een hardnekkig gevoel van grote eenzaamheid, die kan veranderen als je besluit de innerlijke kloof de gelegenheid te geven te helen.

Kenmerkende patronen bij Verlaat Verdriet

Masker
Altijd sterk
Van binnen eenzaam
Laat maar niet zien
Eiland

Ondanks het feit dat Verlaat Verdriet-ers zich anders voelen dan andere mensen heeft de ervaring me geleerd dat zich opmerkelijk veel gemeenschappelijke kenmerken bij hen voor doen: kenmerkende patronen bij Verlaat VerdrietDeze kenmerken doen zich voor ongeacht wie mensen zijn (dus ongeacht karaktereigenschappen), welke achtergrond ze hebben, welk opleidingsniveau en waar ze oorspronkelijk vandaan komen.

Zie je wel, ik ben niet gek

Zie je wel: ik ben niet gek.‘ hoor ik steeds weer als de kenmerken van Verlaat Verdriet aan de orde komen.
Dit gaat over mij. Dit gaat echt helemaal over mij.

Kenmerken

[jcolumns mode]

 • Je altijd aanpassen;
 • Een muurtje om je heen hebben;
 • Geen grenzen kunnen stellen;
 • Abrupt de verbinding kunnen verbreken;
 • Je gemakkelijk overvallen voelen door gevoelens van machteloosheid;
 • Een basaal gebrek aan zelfvertrouwen hebben;
 • Weinig vertrouwen hebben in de toekomst;
 • Moeite hebben met ruimte innemen;
 • Altijd geven;
 • Moeite hebben met intimiteit;
 • Gehinderd worden door verliesangsten;
 • Je anders voelen dan andere mensen;
 • De neiging hebben tot bagatelliseren van het verlies van je ouder;
[jcol/]
 • Angst niet ouder te worden dan je moeder/je vader werd;
 • Het gevoel hebben altijd alles alleen te moeten doen;
 • Je een buitenstaander voelen;
 • Geen hulp kunnen vragen;
 • Altijd alles onder controle houden;
 • Geen afscheid kunnen nemen;
 • Gezondheidsproblemen;
 • Geen of weinig besef hebben van eigen kwaliteiten;
 • Niet kunnen genieten;
 • Een scheiding in jezelf voelen tussen gevoel en verstand;
 • Geen basis onder je bestaan voelen;
 • Er van buiten stoer en zelfstandig uitzien, maar van binnen een zwart gat voelen;
[jcol/]
 • Angst voor eigen ouderschap;
 • Niet kunnen ontvangen;
 • Gehinderd worden door angst voor veranderingen;
 • Geen kritiek kunnen incasseren;
 • Leven vanuit een gevoel van tekort;
 • Twijfel aan je bestaansrecht;
 • Altijd waakzaam zijn;
 • Autoriteitsproblemen;
 • Angst voor het cascade-effect;
 • Onverschilligheid
 • Weinig incasseringsvermogen hebben
 • Altijd zorgen voor anderen
 • Geen complimenten kunnen incasseren;
 • Je snel buitengesloten voelen;
 • De lat altijd heel erg hoog leggen.

[/jcolumns]

Overlevingspatronen

Slikken
En doorgaan
Hou maar binnen
Ik moet sterk zijn
Overleven

Het verlies van een ouder in je jeugd is een verlies dat je leven abrupt – en voorgoed – heeft veranderd, en de fundamenten onder je kind-bestaan ernstig heeft aangetast. Het helpt je, je ervan bewust te worden dat veel van de complicaties die zich in je leven voordoen hun basis vinden in overlevingspatronen die je hebt ontwikkeld als gevolg van het vroege verlies van je ouder. Ze maken dat je geregeld krampachtig in het leven staat en je leven regelmatig kunt ervaren als moeilijk en (te) zwaar.

Thuiskomen bij jezelf

Aanpassen is één van de hele grote, zo niet het grootste, overlevingspatronen. Verlaat Verdriet-ers hebben zich – na de dood van hun ouder – aangepast aan de veranderde omstandigheden, ook als die omstandigheden niet goed waren voor hen. Ze hebben als het ware zichzelf weggegeven en zijn als gevolg daarvan het contact kwijtgeraakt met hun oorspronkelijke zelf. Veel Verlaat Verdriet-ers hebben geen idee wie ze in werkelijkheid zijn, en wat ze zelf willen. De weg terugvinden naar je oorspronkelijke ik, naar je kern, is één van de grote opdrachten in een verlaat rouwproces. Een verlaat rouwproces bij Verlaat Verdriet is daarom vooral een groot en ingrijpend veranderproces. Een vaak moeilijke, moeizame, eenzame en pijnlijke weg, maar ook een heel bijzondere en vreugdevolle weg, die je uiteindelijk bij je doel brengt: thuiskomen bij jezelf.

Kwaliteiten

Realiseer je dat die overlevingspatronen zijn ontstaan als gevolg van de vroege dood van je ouder. Ze zijn in jou ontstaan. Jijzelf hebt ze gecreëerd. Onder je overlevingspatronen ligt een ongelofelijke geesteskracht verscholen – jouw geesteskracht. Onderzoek deze overlevingspatronen. Ze hoeven de rest van je leven jou niet meer te bepalen op een manier die je beperkt in je mogelijkheden. Ze hoeven de rest van je leven je leven niet meer te bepalen op een manier die niet meer nodig is. Ze hebben stuk voor stuk de potentie om kwaliteiten te worden waar je trots op kunt zijn, die je graag wilt hebben en die je verder brengen in het leven.

De paradox van stilstand en vooruitgang

Als je het gevoel hebt vast te zitten in jezelf en in je leven, dan wil je graag de oplossing voor al je problemen aangereikt krijgen en dat is heel begrijpelijk. Je wilt er uit, en wel nu meteen. Je wilt onmiddellijk naar de oplossing in plaats van naar het onderzoek waar je problemen uit bestaan en wat je nodig hebt om de noodzakelijke veranderingen aan te brengen. Voor je het beseft ben je terechtgekomen in de paradox van stilstand en vooruitgang: hoe sneller je wilt gaan, hoe langer het zal gaan duren. Realiseer je dat, ook al heb je de schijn misschien tegen en lijkt het alsof je ‘er’ in blijft hangen, je in werkelijkheid in een verlaat rouwproces juist heel erg hard aan het werk bent om veranderingen te bewerkstelligen en voor jezelf een uitweg te creëren.

 

Verlaat Verdriet-er aan het woord

Ik begrijp wat de dood van mijn moeder met me heeft gedaan. Het heeft me uit het veld geslagen, maar door alles te onderzoeken, door m’n verdriet te ervaren en te voelen is het vertrouwen terug gekomen. Dat vertrouwen dat zo nodig was om het goed te laten komen. En waardoor het nu ook goed is. Dat heeft tijd moeten krijgen, maar het is zo fijn om het nu te ervaren.

Gaat dit over mij?

Herken je deze kenmerken ? Wil je weten of dit over jou gaat ? Dan nodig ik je uit om de beide Zelftests te doen.

Lezen

Verwerken & helen

HULP

4 gedachten over “Kernthema’s en kenmerken

 1. Pingback: De 7 plagen | Verlaat Verdriet NU!

 2. Pingback: Zonde & jammer: een praktijkvoorbeeld | Verlaat Verdriet NU!

 3. Pingback: Elly's Elfjes | Verlaat Verdriet NU!

 4. Pingback: Wil je dat zien? - Verlaat Verdriet NU!

Reacties zijn gesloten.