Expertise

Jong ouderverlies

Ongeveer dertien procent van de volwassenen in Nederland verloor op een leeftijd jonger dan 20 jaar een ouder – of beide ouders – door overlijden. Veel meer mensen dan in het algemeen wordt aangenomen ondervinden als volwassene de nadelige gevolgen van dit vroege verlies.

Definities van verlaat verdriet, Verlaat Verdriet en verlate rouw

 • verlaat verdriet
  • betreft een levensveranderend verlies dat lange tijd geleden heeft plaatsgevonden.
 • Verlaat Verdriet
  • betreft de levenslange invloed van de vroege dood van een ouder;
  • gaat om volwassenen die in hun jeugd – op een leeftijd jonger dan 20 jaar – een ouder, of beide ouders, verloren door overlijden.
 • Verlate rouw
  • betreft het rouw- en veranderingsproces om een ingrijpend verlies dat je lang geleden hebt geleden een (nieuwe) plaats te geven in je leven.
 • Verlate rouw bij Verlaat Verdriet
  • betreft het rouw- en veranderingsproces dat je aangaat om de vroege dood van je ouder, en de gevolgen die dit verlies voor je heeft gehad, een (nieuwe) plaats te geven in je leven.

Kenniscentrum Verlaat Verdriet

In de loop van haar jarenlange werk met volwassenen die in hun jeugd een ouder hebben verloren door overlijden, heeft Titia Liese haar eigen visie ontwikkeld op Verlaat Verdriet en verlate rouw bij Verlaat Verdriet.

1. Kennis

1.1 Verlaat Verdriet een plaats geven in tijd en ruimte

 • Onderzoek naar de plaats die de dood inneemt in de leefwereld van de moderne mens;
 • Onderzoek naar de invloed van de plaats die de dood inneemt in de leefwereld van de moderne mens op gangbare visies op Verlaat Verdriet en verlate rouw bij Verlaat Verdriet
  • bij de doelgroep;
  • bij hulpverleners;
  • en in brede lagen van de bevolking.

1.2 Verlaat Verdriet, empirisch onderzoek gedurende twee decennia naar

 • De doelgroep-specifieke problematiek bij volwassenen die in hun jeugd een onomkeerbaar verlies hebben geleden door de vroege dood van hun ouder(s);
 • De specifieke dynamiek van verlate rouw- en veranderprocessen bij Verlaat Verdriet;
 • De specifieke kenmerken van de stapeling van verlies- en transitie-ervaringen – verliezen en transities – na jong ouderverlies;
 • Volwassen veranderprocessen en verlate rouw in verband met de stapeling van verlies- en transitie-ervaringen op de lange termijn.

1.3 Verlate rouw bij Verlaat Verdriet

 • Ontwikkelen van doelgroepspecifiek idioom voor Verlaat Verdriet en verlate rouw;
 • Ontwikkelen van processpecifiek idioom voor een verlaat rouw- en veranderproces bij Verlaat Verdriet;
 • Schrijven, samenstellen en uitgeven van

2. Visie

 • Bijdragen aan de onderbouwing van ervaringsgebaseerd werk inzake gevolgen van jong ouderverlies op de lange termijn;
 • Bijdragen aan de doorgaande professionalisering van ervaringsgebaseerd werk inzake gevolgen van jong ouderverlies op de lange termijn.
 • Ontwikkelen van doelgroepspecifieke strategieën voor heling bij Verlaat Verdriet: Basistructuur Verlaat Verdriet en Raamwerk verlate rouw bij Verlaat Verdriet – Verlaat Verdriet: verwerken & helen®.

3. Support

Ondersteuning en begeleiding bij het ingrijpende veranderingsproces verlate rouw bij Verlaat Verdriet door middel van

4. Lezen

5. Contact

24 mei 2018
Bureau Funale hanteert, reeds sinds de oprichting, strikte policy ten aanzien van veiligheid en privacy van personen. Daar waar mogelijk een enkele aanpassing alsnog noodzakelijk is om aan de wettelijke eisen GDPR/AGV te voldoen, werken we aan deze aanpassingen.

Neem contact op met Titia Liese / Bureau Funale
Telefoon: 0341- 260 289
E-mail: un.te1550869084irdre1550869084vtaal1550869084rev@o1550869084fni1550869084
of via het Contactformulier