Hoe ga ik om met mijn overgebleven ouder?

Veel mensen die jong een ouder hebben verloren, zijn als gevolg van dit verlies in een problematische relatie met hun overgebleven ouder terecht gekomen. Als dat bij jou het geval is, kan je ouder er moeite mee hebben dat jij je, alsnog, zo intensief bezighoudt met het verlies van toen. De kans is dan groot dat je ouder dat ervaart als een beschuldiging aan haar/zijn adres. Dan kan het de druk wat van de ketel halen als je vertelt over Verlaat Verdriet en over het feit dat veel meer mensen worstelen met deze problematiek. Het feit dat je je nog bezig houdt met je overleden ouder hoeft niet te betekenen dat je andere ouder niet goed gehandeld zou hebben. Het betekent in de allereerste plaats dat jij je weer verbonden wilt kunnen voelen met de ouder die jou zo lang ontbroken heeft. Hoe goed je overgebleven ouder ook met het verlies is omgegaan: er bleef een lege plaats achter die niemand in kon vullen. Onderzoek in dit verband eens bij jezelf, of je in je leven in de eerste plaats jouw moeder/jouw vader hebt gemist of dat je vooral een moeder/een vader hebt gemist. Over jouw overleden moeder/jouw overleden vader zal je ouder je veel kunnen vertellen. Maar het verlangen naar een moeder/een vader kan zij/hij niet voor je invullen. Want hoe goed je overgebleven ouder de lege plaats ook heeft proberen op te vullen: moeders kunnen moederliefde geven en vaders kunnen vaderliefde geven. Maar moeders kunnen geen vaderliefde geven en vaders kunnen geen moederliefde geven. Ook al zullen er ouders zijn die heel vergaand de ontbrekende liefde hebben kunnen compenseren: het kan onmogelijk hetzelfde zijn.

Vergeet in het gesprek met je ouder ook vooral niet, dat zij/hij praat over haar/zijn overleden partner, terwijl jij het hebt over je overleden ouder. Het gaat om dezelfde persoon, maar tegelijkertijd om totaal verschillende rollen die zij/hij heeft vervuld. Ook voor jouw ouder kan het een moeilijke opgave zijn om zich zover los te maken van de relatie die hij/zij met je overleden ouder heeft gehad, dat zij/hij ten volle kan beseffen dat voor jou je overleden ouder in de allereerste plaats je ouder is geweest en dat zij/hij pas in de tweede plaats de partner van je overgebleven ouder was.

 

Een uitgebreider antwoord op deze vraag vind je in het Verlaat Verdriet (Ver)Werkboek, hoofdstuk Veelgestelde vragen over Verlaat Verdriet en verlate rouw, bladzijde 193 e.v.

↑ Terug naar Veelgestelde Vragen