Hoe lang duurt een verlaat rouwproces?

Over de duur van een verlaat rouwproces valt eigenlijk niets te voorspellen. Daarvoor is een dergelijk proces veel te veel een persoonlijk proces waarop een veelheid aan factoren van invloed is. Heb je bijvoorbeeld een drukke baan, of heb je dat juist niet. Sta je aan het begin van je carrière of ben je op dit moment juist in rustiger vaarwater. Woon je in je eentje of woon je met andere mensen samen. Heb je een vaste partner of heb je die juist niet (meer). Heb je de zorg voor jonge kinderen of heb je dat juist niet (meer). Heb je in je leven al veel zelfonderzoek gedaan of sta je nog helemaal aan het begin van je zoektocht. Welke leeftijd had je toen je ouder overleed. Op welke wijze overleed je ouder. Op welke wijze heeft het gezinsverband van je gezin van herkomst zich ontwikkeld. Op welke wijze heeft je levensloop zich na de dood van je ouder ontwikkeld. Onder andere deze traceerbare factoren maken deel uit van je persoonlijke levensomstandigheden. Maar ook minder duidelijk te omschrijven factoren hebben hun invloed op het verloop en de duur van je proces. De intensiteit waarmee je je wijdt aan het proces is daar een voorbeeld van, maar ook het door jou verlangde resultaat: is je proces afgerond als je je ouder de plaats gegeven hebt in je leven die haar/hem toekomt? Of is je proces afgerond als je verlost bent van de angstaanvallen die je leven gekenmerkt hebben? Of ben je pas tevreden als je niet alleen de weg naar jezelf hebt gevonden, maar je ook de vreugde hebt ervaren jezelf teruggevonden te hebben? Al deze factoren tezamen maken het onmogelijk een uitspraak te doen over de duur van een verlaat rouwproces. De Handreikingen bij verlate rouw: zien & gezien worden, horen en gehoord worden, herkennen, onderkennen, erkennen, accepteren, herwinnen, handelen helpen je in de loop van het proces te bepalen welke stappen je al hebt gezet en welke je nog wilt zetten.

 

Een uitgebreider antwoord op deze vraag vind je in het Verlaat Verdriet (Ver)Werkboek, hoofdstuk Veelgestelde vragen over Verlaat Verdriet en verlate rouw, bladzijde 193 e.v.

↑ Terug naar Veelgestelde Vragen