Is verlate rouw altijd gecompliceerde rouw?

In meest gangbare opvattingen over rouw wordt naast de term rouw ook de term gecompliceerde rouw gehanteerd. Van gecompliceerde rouw is sprake als een rouwproces, door oorzaken die van uiteenlopende aard kunnen zijn, niet naar verwachting verloopt. Er kunnen zich dan verschijnselen voordoen, die overeenkomsten vertonen met de complicaties die ook jij kunt gaan ervaren of al ervaren hebt. Zoals bijvoorbeeld ontkenning, weerstand, bagatelliseren, ontwijken, moedeloosheid, woede, moeite je te uiten, chaos, angsten, depressiviteit, extreem op jezelf gericht zijn en (fysieke) pijnen of juist het tegenovergestelde: gevoelsloosheid. Verlate rouw kan dan lijken op gecompliceerde rouw, en in sommige gevallen op pathologische rouw: op rouw die totaal gestagneerd is.

Een uitgebreider antwoord op deze vraag vind je in het Verlaat Verdriet (Ver)Werkboek, hoofdstuk Veelgestelde vragen over Verlaat Verdriet en verlate rouw, bladzijde 193 e.v..

↑ Terug naar Veelgestelde Vragen