Print Friendly, PDF & Email

Titia Liese

‘De menselijke maat is voor mij maatgevend.’

Titia Liese (1949) heeft in de afgelopen decennia het tot dan toe vrijwel onontgonnen gebied van de gevolgen van jong ouderverlies geëxploreerd en in kaart gebracht. Al werkend met de doelgroep ontwikkelde ze haar eigen visie op Verlaat Verdriet en verlate rouw bij Verlaat Verdrietsamengebracht in het door haar ontwikkelde Verlaat Verdriet-practicum.

Besluit en gevolgen van mijn besluit

Titia Liese: ‘Ik verloor als kind van acht mijn moeder aan de gevolgen van borstkanker. Mijn leven ging als gevolg van de vroege dood van mijn moeder een heel andere kant op dan in de lijn van de verwachtingen lag. Het ooit veelbelovende en doelgerichte kind dat ik in de eerste jaren van mijn leven was, besloot ‘nooit meer iets te doen‘ en voerde dat besluit – doelgericht als ik was – uit. Een leven, voornamelijk gebaseerd op zelfondermijnende overtuigingen, volgde. Met alle psychologische en lichamelijke problemen van dien. Een groot deel van mijn leven heb ik geworsteld om dat vroege besluit weer ongedaan te maken. Mede dank zij mijn Verlaat  Verdriet-werk is dat gelukt.’

Lees meer over Titia Liese in haar Levensloop.
Lees meer over Titia Liese in Wie is Titia Liese 

Een leven te winnen!

Titia Liese: ‘Mijn inspiratie en mijn motivatie voor mijn Verlaat Verdriet-werk ontleen ik aan de ervaringen, de verhalen en de inzichten van de Verlaat Verdriet-ers met wie ik in de afgelopen jaren heb mogen werken, en hun bereidheid met mij te delen wat hen bezighoudt, wat hen inspireert en wat hen verder brengt in hun verlate rouw- en veranderproces. Verlaat Verdriet-ers hebben een leven te winnen!’

Vertrouwen

Titia Liese: Geloof mij niet, maar onderzoek steeds of mijn bevindingen en mijn woorden kloppen voor jou. Zo maak je contact met je eigen innerlijke wijsheid en kracht en met het (zelf)vertrouwen dat je nodig hebt om je zelfgenezend vermogen voor je te laten werken.

 

Reacties van Verlaat Verdriet-ers


‘Door jouw liefde, tijd, aandacht en begrip heeft mijn verlaat verdriet kunnen helen.’
‘Je bent voor mij een gids geweest in mijn onontgonnen rouwlandschap.’
‘Dank voor je luisterend oor, je inzet voor mensen met verlaat verdriet, voor mij, je Zijn.’
‘Dank voor de veiligheid die je mij hebt gegeven.’
‘Dank voor jouw uitleg van verlaat verdriet. Het heeft mij zo geholpen mijn eigen verdriet te snappen.’

Website

In deze website geeft Titia Liese zowel haar kennis door omtrent Verlaat Verdriet en de specifieke dynamiek van verlate rouw bij Verlaat Verdriet als het hulp- en zelfhulpaanbod dat ze heeft ontwikkeld. Tevens vind je op deze site Blog’s van Titia Liese.

Meer lezen over Titia Liese

Boeken