Herbegraven of cremeren? Een voorbeeld uit mijn praktijk.

Herbegraven of cremeren?

Met enige regelmaat kom ik ze tegen in mijn Verlaat Verdriet-praktijk: Verlaat Verdriet-ers met vragen over herbegraven of cremeren.
Bij Verlaat Verdriet-ers gaat het dan altijd over een situatie in het NU, die betrekking heeft op de ouder die lang geleden – vaak decennia geleden – is overleden.

Aanleidingen

Vragen van Verlaat Verdriet-ers over herbegraven of cremeren kunnen verschillende aanleidingen hebben zoals:

 • De grafrechten zijn verlopen. Er moet een keuze gemaakt worden tussen verlengen of ruimen.
  Wat gebeurt er bij ruimen met de stoffelijke resten?
  Willen we dat?
  Wat willen we dan wel?
 • Eigenlijk wordt het graf niet heel trouw meer onderhouden.
  Maar ruimen?
  Nergens meer een plek?
 • De vroeg overleden ouder is begraven, omdat begraven toen het meest voor de hand liggend was.
  De overgebleven ouder kiest voor crematie.
  Hoe brengen we onze ouders bij elkaar?
 • Er is sprake van een familiegraf.
  De overgebleven ouder heeft een nieuwe partner.
  Hoe gaan we nu en in de toekomst om met dit gegeven?

Vroeger

‘Vroeger’, in de eerste jaren van mijn praktijk, werd over deze thema’s nooit gesproken.
Eng. Raar. Griezelig. Onbespreekbaar. Gelukkig is de schroom daarover aan het verdwijnen. Een toe te juichen ontwikkeling!

Nu

De behoefte als Verlaat Verdriet-er alsnog vorm te geven aan een ceremonie om je vroeg verloren ouder te eren, bijvoorbeeld door herbegraven of cremeren, kan groot zijn. Je kunt dan met vragen geconfronteerd worden als:
Hoe gaat dat in z’n werk?
Wat mag? Wat mag niet? Wat moet? Wat hoeft niet?
Hoe geef je zo’n ceremonie vorm?
Waar moet je op letten?
Hoe gaan we in dit proces als familie met elkaar om?
Waar moet je zijn voor informatie?
Bestaat er een checklist of zoiets?

Ervaring met vragen over herbegraven of cremeren

Inmiddels kom ik in mijn praktijk steeds vaker Verlaat Verdriet-ers tegen die dit bijzondere proces van herbegraven of cremeren zijn aangegaan. Hun verhalen hebben mij – Titia Liese – geïnspireerd in gesprek te gaan over herbegraven en cremeren met Maroesjcha Branderhorst – Verlaat Verdriet-er met een lange staat van dienst in de wereld van de uitvaart.

Raad en daad

Wij, Maroesjcha en ik, staan je graag met raad en daad terzijde.
Neem contact op met Maroesjcha Branderhorst
Of met Titia Liese

Tip

Ken je iemand in je omgeving van wie je weet dat bij haar/hem deze of soortgelijke vragen over herbegraven of cremeren spelen?
Geef deze raad en daad bij herbegraven of cremeren door!

The following two tabs change content below.
Titia Liese transformeerde haar eigen vroege verlieservaring naar een doeltreffend en omvangrijk (zelf)hulpaanbod voor volwassenen die in hun jeugd een ouder verloren door overlijden. Ervaringsgenoot, ontwikkelaar, inspirator, counselor, trainer, auteur, uitgever en eigenaar van de website Verlaat Verdriet.NU. Titia Liese: 'Je hebt een leven te winnen!'

Laatste berichten van Titia Liese (toon alles)