Stapelingen II

 

 

 

 

 

Stapelingen van beschadigingen

Een kind dat een ouder verliest, verliest veel meer dan die ouder alleen.
Het kind verliest ook

geborgenheid
veiligheid
continuïteit
vertrouwen

In mijn blog van 8 december 2016 Stapelingen I heb je kunnen lezen over de beschadigingen bij Verlaat Verdriet-ers die – voorafgaand aan het verlies van hun ouder – niet in de gelegenheid zijn geweest zich veilig te hechten.

In Stapelingen II gaat het om stapeling van beschadigingen bij Verlaat Verdriet-ers, die in hun jeugd zijn ontstaan als gevolg van het verlies van hun ouder.

De overleden ouder

Het kind verliest de ouder, en met haar/hem de aanwezigheid van die ouder. En daarmee de opvoeding die uitging van die ouder.
Het verliest de specifieke aandacht, de zorg en de geborgenheid van de liefde van die ouder.
Het verliest het genetische voorbeeld van die ouder (lijk ik op mijn moeder/op mijn vader?).
Het verliest de manier waarop die ouder haar/zijn kinderen voor-leefde. De specifieke cultuur dus van die ouder.

De infrastructuur van het gezin

Naast de ouder verliest het kind ook de veiligheid van de oorspronkelijke samenhang van het gezin.
Het gezin raakt ontwricht.
Het oorspronkelijke verband van het gezin valt uiteen.
De gezinsleden komen ieder op een eigen eilandje terecht.
De relatie met de overgebleven ouder komt in veel gevallen onder spanning te staan.
Ieder van de gezinsleden, van jong tot ouder, probeert zich zichzelf in veiligheid te brengen, zich zo goed en zo kwaad als dat gaat staande te houden en er op haar/zijn manier het beste van te maken.
Maar niemand weet goed hoe.
De toekomst is ongewis en onbetrouwbaar geworden.

De overgebleven ouder

De relatie van het kind met de overgebleven ouder verandert in veel gevallen ingrijpend.
Niets is meer zoals het was.
Ook de relatie met de overgebleven ouder niet meer.

Broertjes en zusjes

De relaties met aanwezige broertjes en zusjes veranderen.
Ook broertjes en zusjes sluiten zich af en brengen zichzelf in veiligheid.

Familie

In veel gevallen veroorzaakt de dood van een ouder een breuk met de familie van de overleden ouder.
Soms gebeurt dat onmiddellijk na haar/zijn dood. Soms op een later tijdstip, als de overgebleven ouder een nieuwe partner heeft gevonden.
In andere gevallen is er sprake van een sluipend proces. Totdat het kind uiteindelijk niet, of nauwelijks, meer contact heeft met de familie van haar/zijn overleden ouder.

Omgeving

In sommige gevallen gaat het gezin kort na het overlijden van de ouder verhuizen naar een andere plaats.
Het kind raakt haar/zijn vertrouwde omgeving kwijt.

School

Kinderen die op het moment dat de ouder overlijdt op het punt staan naar een volgende school te gaan, moeten die grote overgang maken zonder de steun van de ouder die er niet meer is.
Ze komen in een nieuwe omgeving terecht.
Een omgeving waar niemand weet heeft van wat er is gebeurd.

Nieuwe partner

Veel kinderen moeten een nieuwe partner van hun overgebleven ouder in hun leven accepteren.
Sommige van hen moeten dat al binnen enkele maanden nadat de ouder is overleden.

Samengesteld gezin

In de gevallen dat de nieuwe partner van de overgebleven ouder ook kinderen heeft, moet het kind haar/zijn plaats zien te vinden in het nieuwe gezin.
Ook de nieuwe partner en haar/zijn kinderen heeft/hebben in de meeste gevallen een ingrijpend verlies geleden.
Als er nieuwe kinderen van de overgebleven ouder met haar/zijn nieuwe partner geboren worden, verandert de plaats van de kinderen die er al waren opnieuw.

Lees meer

Op deze site

Verliezen en transities
BOS-patronen
De paradox van verlies en winst

Boek

Gids voor Verlaat Verdriet 

Hulp

Heel je leven

De individuele workshop Heel je leven bij Titia helpt je ingrijpende gebeurtenissen in je leven in kaart te brengen en ze een plek te geven in je levensverhaal.

FOTO

Foto: Gesteente, Wikipedia

The following two tabs change content below.
Titia Liese transformeerde haar eigen vroege verlieservaring naar een doeltreffend en omvangrijk (zelf)hulpaanbod voor volwassenen die in hun jeugd een ouder verloren door overlijden. Ervaringsgenoot, ontwikkelaar, inspirator, counselor, trainer, auteur, uitgever en eigenaar van de website Verlaat Verdriet.NU. Titia Liese: 'Je hebt een leven te winnen!'

Laatste berichten van Titia Liese (toon alles)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *