Zelftest Verlaat Verdriet 2

Eenvoudige Verlaat Verdriet Zelftest 2.

  • Onderzoek bij jezelf of de Kenmerkende patronen bij Verlaat Verdriet ook voor jou opgaan.

Sectie 1

Ik kan met mijn familieleden vrij-uit praten over mijn overleden ouder
Ik kan met mijn broer(s)/zus(sen) open praten over de gevoelens die we hebben over de vroege dood van onze ouder
Ik ben me ervan bewust dat ik overlevingspatronen heb ontwikkeld
Ik voel me gehoord in de moeite die ik heb met de vroege dood van mijn ouder
Ik heb een volwassen beeld van de relatie die ik met mijn overleden ouder had
Ik ervaar regelmatig de invloed de vroege dood van mijn ouder op mijn leven heeft gehad
Ik voel me beperkt door de overlevingspatronen die ik heb ontwikkeld
De dood van mijn ouder heeft mij in een klap volwassen gemaakt
Ik voel me gezien in de moeite die ik heb met de vroege dood van mijn ouder
Ik zie onder ogen dat ik op het moment dat mijn ouder overleed slachtoffer was van omstandigheden waarop ik geen enkele invloed had
Ik kan me er geen voorstelling van maken dat ik ouder zal worden dan mijn vroeg overleden ouder werd
Ik heb mijn overleden ouder een zichtbare plaats gegeven in mijn leven
Ik ben mij bewust van de plaats die ik inneem, zowel ten opzichte van mijn overgebleven ouder, als ten opzichte van mijn broer(s)/zus(sen)
Ik kan aan andere mensen duidelijk maken welke invloed de vroege dood van mijn ouder op mij heeft gehad
Ik heb met mijn overgebleven ouder altijd open kunnen praten over de invloed die de vroege dood van mijn andere ouder op mijn leven heeft gehad
Ik ben mij bewust van de plaats die ik innam, zowel ten opzichte van mijn overgebleven ouder, als ten opzichte van mijn broer(s)/zus(sen)
Ik kan met mijn familieleden vrij-uit mijn gevoelens delen over de vroege dood van mijn ouder
Ik ben gewend eerlijk te zijn tegenover anderen over de gevolgen van de vroege dood van mijn ouder op mijn leven
Mijn vroeg overleden ouder is werkelijk een persoon voor mij
Ik kan mijn gevoelens over de vroege dood van onze ouder met mijn broer(s)/zus(sen) delen
Ik heb mijn overleden ouder de plaats gegeven in mijn leven die haar/hem toekomt