Over de crisis niets dan goeds’

Klimaat en biodiversiteit: inspirerende gesprekken over urgentie en hoop

Verlaat Verdriet-ervaringsgenoot en auteur Sjef Staps – milieukundige – presenteert op dinsdag 8 oktober 2013 zijn boek Over de crisis niets dan goeds.

Discussie en boekpresentatie, Den Haag, dinsdag 8 oktober 2013, 14.00 – 17.00 uur

 • overhandiging eerste exemplaar aan staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu;
 • reflectie en discussie met Marjan Minnesma, Klaas van Egmond en Herman van Ham;
 • discussie met o.a. Rob van Brouwershaven, Marga Edens en Hans Berkhuizen

Voorzitter: Felix Rottenberg
Locatie: Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, Den Haag (loopafstand van CS).

Inhoud van het boek

De wetenschappelijke feiten rond klimaat en biodiversiteit duiden erop dat we aankoersen op een dramatische verandering van onze leefomgeving. Onze samenleving heeft ten opzichte van deze mondiale problemen echter een merkwaardige houding. We willen de dreigende toekomstscenario’s niet horen en lijken alleen open te staan voor positieve signalen. Blijven we de kop in het zand steken of gaan we de problemen onder ogen zien en stappen vooruit zetten?

Het boek ‘Over de crisis niets dan goeds’ bevat interviews met 25 mensen uit wetenschap, bedrijfsleven, overheden en ngo’s. Zij geven hun visie op deze ontwijkende houding, die volstrekt niet aansluit bij de neergaande spiraal waarin onze leefomgeving zich bevindt.
Sjef Staps bespreekt met hun het belangrijkste probleem van de moderne samenleving. Hij gaat in op de achtergronden van de problematiek, op ons gedrag, op de consequenties voor toekomstige generaties en op toekomstscenario’s. Bovenal staat in de interviews centraal hoe we, lerend van de crisis, bewust onze houding kunnen veranderen en kunnen werken aan een betere toekomst.

Het boek bevat interviews met onder meer

Bedrijfsleven

 • Hans Huijbers, voorzitter Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
 • Marga Edens, directeur MVO, RWE

Wetenschap

 • Klaas van Egmond, hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid, UU
 • Maarten Hajer, directeur Planbureau voor de Leefomgeving
 • James Hansen, NASA, hoogleraar Columbia University
 • Pier Vellinga, hoogleraar VU en WUR, voorzitter Nat. Onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat

NGO’’s

 • Hans Berkhuizen, directeur Milieudefensie
 • Jane Goodall, primatoloog
 • Jan Juffermans, de mondiale Voetafdruk
 • Marjan Minnesma, directeur Urgenda

Politiek

 • Ruud Lubbers, oud-premier
 • Ed Nijpels, oud-minister van milieu
 • Jan Terlouw, oud vice-premier, wetenschapper, politicus, auteur

Kunst

 • Herman van Veen, cabaretier

Informatie en aanmelden

Voor het aanmelden voor deze bijeenkomst en meer informatie: www.overdecrisisnietsdangoeds.nl.

 

The following two tabs change content below.
Titia Liese transformeerde haar eigen vroege verlieservaring naar een doeltreffend en omvangrijk (zelf)hulpaanbod voor volwassenen die in hun jeugd een ouder verloren door overlijden. Ervaringsgenoot, ontwikkelaar, inspirator, counselor, trainer, auteur, uitgever en eigenaar van de website Verlaat Verdriet.NU. Titia Liese: 'Je hebt een leven te winnen!'

Laatste berichten van Titia Liese (toon alles)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *